Společnost Rushingit.com s.r.o., (IČO: 01960296) se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále také jen „Správce“), je provozovatelem internetového portálu Premiuminzerce.cz (dále také jen „Portál“, „Web“) dostupného na adrese (URL) http://premiuminzerce.cz/. Společnost Rushingit.com s.r.o., je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213739.

 

Uživatel (dále jen „Uživatel, Uživatelé, návštěvník“) je fyzická osoba nepodnikatel, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

 

Správce osobních údajů

Rushingit.com s.r.o.

IČO: 01960296 

se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213739

Kontaktní e-mail:support(at)premiuminzerce.cz

webové stránky: www.premiuminzerce.cz

 

Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známe pod zkratkou GDPR.

 

 

Všeobecně

1. Odpovědnost za obsah

Obsah na našich stránkách je poskytován s maximální péčí. Společnost Rushingit.com s.r.o. však nemůže zaručit přesnost, úplnost, aktuálnost obsahu a integritu a že obsah na portálu neporušuje žádné autorské právo, duševní vlastnictví nebo jiné údaje a data, jelikož veškeré inzeráty a takový obsah je samozřejmě zpřístupněn veřejnosti. V případech, kdy dojde o porušení práv, tak společnost Rushingit.com s.r.o. co nejdříve odstraní příslušný obsah na portálu Premiuminzerce.cz.

 

2. Odpovědnost za odkazy

 

Mějte prosím na paměti, že na těchto stránkách se mohou zobrazovat odkazy, reklamy na webové stránky třetích stran. Pokud se rozhodnete použít odkazy na webové stránky třetích stran, přečtěte si prosím jejich pravidla o ochraně soukromí a o používání cookies předtím, než tak učiníte.

 

Tyto stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Provozovatel portálu Premiuminzerce.cz nemůže nést odpovědnost za obsah webových stránek třetích strana důsledky, které mohou vyplynout z existence těchto odkazů na Premiuminzerce.cz.Provozovatelem nebo poskytovatel uvedeného obsahu je ten, kdo je odpovědný za obsah příslušného webu. Odkazované internetové stránky mohou být přezkoumány, zda neporušují práva v okamžiku jejich zveřejnění. Nicméně, nelegální obsah nemusí být rozeznatelný v okamžiku publikace.

 

Konstantní a trvalé sledování odkazů obsažených na Premiuminzerce.cz bez konkrétních údajů a nutnosti je považováno za nepřiměřené a neproveditelné. Ale v případech prohlášení o porušení práv Premiuminzerce.cz smaže dotyčný odkaz (y) v co nejkratším čase.

 

3. Autorská práva

Veškerý obsah a text, který je zveřejněný třetí osobou na webových stránkách Premiuminzerce.cz podléhá českému autorskému zákonu. Jakékoliv kopírování, šíření, revize a dále všechny formy použití obsahu nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora a / nebo tvůrce takového obsahu. Jakékoliv kopírování a stahování výše uvedeného obsahu je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční použití. Jestliže obsah zveřejněný na portálu Premiuminzerce.cz nepocházel sám od provozovatele portálu, tak se použijí pravidla pro autorská práva třetích stran. Veškerý obsah třetí strany je na webu jako takový. Pokud by se na portálu Premiuminzerce.cz porušily autorské práva, tak nám poskytněte odpovídající důkazy a odkazy na takový obsah. V případě, že společnost Rushingit.com s.r.o. dozví / zjistí nebo se bude domnívat, že došlo k porušení práv, tak příslušný obsah co nejdříve odstraní.

 

V následujícím textu bude vysvětleno, jak, kdy a do jaké míry jsou osobní údaje zpracovávány, shromažďovány, propagovány používány společností Rushingit.com s.r.o.

4. Sběr a zpracování osobních údajů a jak je shromažďujeme?

Osobní údaje se shromažďují, jakmile zadáte údaje na na našem portálu, tím nám udělíte souhlas / právo zpracovat tyto osobní údaje za účelem poskytnutí služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Další údaje mohou být shromažďovány třemi stranami, pokud se rozhodnete využít placené služby, tak společnosti umožňující platební transakci budou mít vaše osobní údaje (např. Banka, PayPal, apod). Poskytování vašich dat je dobrovolné, avšak vzhledem k rozsahu našich služeb a jejich specifikum jsou tyto údaje nezbytné, abychom mohly poskytovat služby, které Vám nabízíme.

Veškeré Inzeráty a obsah/ text/ obrázky na portálu / aplikaci Premiuminzerce.cz jsou samozřejmě zpřístupněny veřejnosti. Naše uložiště dat /servery a poskytovatelé služeb se nacházejí v Evropské unii (Ale také se mohou nacházet ve třetích zemích), takže pokud se rozhodnete nám poskytnout jakékoliv osobní údaje a data, texty, fotografie/obrázky nebo jiné informace tak souhlasíte s přenosem a ukládáním těchto informací na naše servery v Evropské unii nebo našich partnerů.

Shromažďujeme a uchováváme tyto osobní údaje:
- E-mailová adresa, fyzické umístění / kontaktní informace a finanční informace (v závislosti na použité službě).

- Data o přihlášení a odhlášení, statistiky o zobrazení stránek, provoz na Premiuminzerce.cz, návštěvnost na Premiuminzerce.cz a z Premiuminzerce.cz jako reklamních dat ( prostřednictvím cookies, které si můžete zakázat ve vašem prohlížeči. Nicméně, zakázání nebo odstranění cookies, může mít za následek nedostupnost některých funkcí a vlastností portálu premiuminzerce.cz).

- Další informace, včetně vaší IP adresy a standardních informací web log a informaci o webovém protokolu a použitý operační systém a prohlížeč a jeho nastavení.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. komunikace prostřednictvím e-mailu), může vést k bezpečnostní otázce. Kompletní ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

 

Veškeré profilové informace uživatele včetně profilové fotografie uživatele jsou veřejné. Uživatel nemusí vkládat žádnou profilovou fotografii ke svému uživatelskému účtu, ale z důvodu důvěryhodnsti inzerátu může profilovou fotografii využít, i když si je uživatel je vědom míry rizika zveřejněním profilové fotografie nebo jiných fotografií a dat..

 

Když se zaregistrujete na náš portál zpracováváme:

Jméno, uživatelské jméno, (název firmy/společnosti/ Jméno příjmení, kdo registraci provedl, IČO, fakturační adresu nebo adresu společnosti) e-mail, heslo, datum registrace a datum poslední návštěvy.

 

Když kupujete nějakou službu na našich stránkách od Provozovatele portálu (např. zvýraznění inzerátu, topování, apod.), shromažďujeme fakturační údaje:

Jméno, příjmení, název společnosti (pokud je k dispozici), e-mail, adresu, město, poštovní směrovací číslo, zemi, Vat ID ( IČO, pokud je k dispozici) a transakční/finanční informaci.

 

Dále máme informace o Vaší uživatelské aktivitě na uživatelském účtu a o provedených nákupech

a) Informace o vyžívání našich webových stránek a služeb

Máme informaci jaké služby používáte, v jakých rubrikách inzerujete, co zveřejňujete/nezveřejňujete, jaké fotografie, text, odkazy, videa zveřejňujete/nezveřejňujete, zda je portál a služby pořád využíváte, zda jsou pozastaveny, nebo jste je kompletně zrušil/a nebo odstranil/a. Víme jak často se přihlašujete do svého uživatelské účtu, a jestli jste v jeho prostředí provedl/a nějakou akci nebo jste se po nějaké chvíli odhlásil/a.

 

b) Evidujeme Vaše dobití bodů, nebo využití některou z našich doplňkových služeb, jako je topování na přední pozici nebo zvýraznění inzerátu nebo zda jste využil/a některou z jiných placených služeb na portálu Premiuminzerce.cz Jedná se o údaje jako cena nákupu, množství a o položkách nákupu, pro jakou rubriku byl nákup uskutečněn, datum a čas uskutečnění nákupu, uživatelské jméno, e-mail a počet přidělených bodu nebo dostupných bodů a zda byla služba placena bankovním převodem nebo přes PayPal nebo zda je inzerát zveřejněn/nezveřejněn a datum a čas exspiraci inzerátu.

 

Když používáte náš portál jako neregistrovaný uživatel (návštěvník)

Tak používáme sobory cookies, kde zkvalitnění našich služeb a vašemu uživatelskému pohodlí, více v bodě 8. cookies.

 

5. Proč takové údaje shromažďujeme?

Jediný důvod proč shromažďujeme osobní údaje je poskytnout vám službu, pro kterou se přihlašujete nebo kterou na našem webu využíváte bud jako registrovaný uživatel nebo jako návštěvník. Aby jste se mohli přihlásit kde svému a umožnili vám tak přístup vložit inzerát / smazat inzerát a využívat/používat tak portál Premiuminzerce.cz.

 

Pokud uživatel využije placené služby, tak výslovně souhlasí s tím, že veškeré citlivé informace budou, zpracovány příslušnou společností (Banky, Paypal) jak ze strany odesilatele, tak ze strany příjemce. Tyto společnosti budou mít přístup k vašim osobním informacím a informaci o platbě (datum, čas, částka, měna, adresa, apod). Upozorňujeme, že nemáme poznatky, jaké údaje jsou shromažďovány a využívány těmito společnostmi. Doporučujeme si projít zásady ochrany osobních údajů u příslušných společností.

 

Veškeré platební transakce se odehrávají poskytovatelů platební brány / platebních služeb a u příslušných společností pouze k tomu, aby byly přístupné těm, kteří mají oprávnění se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, a jsou povinni uchovávat informace důvěrné.
Na našem portálu s serveru nejsou uloženy žádné osobní transakční údaje jako platební karty, čísla účtů, finanční údaje apod.

 

Pro nás je platební informace nezbytná k zpracování plateb, účetním účelům a kontaktním údajům ( v této transakční informaci známe vaše jméno (nebo název společnosti a další informace) příjmení, číslo účtu, částku a další platební informace nebo adresu a e-mail odesilatele v případě platby přes Paypal a další platební informace). Tyto informace souží pouze ke zpracování plateb a účetním účelům.

 

Při nákupu na portálu máme právo shromažďovat veškerá data potřebná zákonem k procesu nákupu.

 

6.Na co takové údaje používáme?
Data budou použita k vaší identifikaci, autentizaci, ladění, shromažďování anonymních statistik a ke zlepšení služeb, které poskytujeme. Dále vaše údaje používáme, abyste získali lepší uživatelskou zkušenost při používání našeho portálu a našich služeb a pro to abychom mohly naše služby poskytovat.

 

7. Kdo s námi bude údaje sdílet? 

Vyžíváme procesorové služby pro zajištění kvality služeb. Vaše data mohou být převedena do následujících kategorií (v závislosti na tom), jaké služby používáte nebo využíváte na našem portálu):

 

- elektronické platební metody, procesy a jejich poskytovatelé, společnosti zajištující platebních transakcí,

- elektronické komunikační kanály a jejich software (např. chat, buletin)

- účetní software, účetní společností, účetní

- software podpory, marketingové společnosti

- poskytovatel hostingu, společnost zajištující webový hosting a IT služby

- Google DdSense, Google Mapy / Google Earth

- Facebook plugins

 

Přenos nebo poskytování osobních údajů třetí osobě nastane, pouze pokud je společnost Rushingit.com s.r.o. oprávněně povinná poskytnout informace ve vztahu k inzerátu, kterou uživatel zveřejnil, nebo pokud důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají při provozování našich webových stránek, při vedení našeho podnikání nebo při poskytování služeb k vám, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat jako důvěrné. V opačném případě nebudou osobní identifikační údaje poskytovány nebo prodávány třetím stranám za účelem marketingu nebo reklamy bez předchozího souhlasu uživatele.

 

Používáme služby subjektů umístěných mimo EU. Vaše data mohou být převedena do třetí země. Ujistíme se, že vaše data jsou v bezpečí.

 

8. Cookies

Informace jak Google využívá soubory cookie - zde.

Provozovatel portálu používá soubory „Cookies“ za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Provozovatel využívá tyto soubory především ke zlepšení služeb portálu. Provozovatel je oprávněn využívat služeb třetích stran, např. za účelem shromažďování statistických údajů.

Pomocí souborů „Cookies“ provozovatel získává od uživatele například informace o typu používaného zařízení, IP adresu připojovaného zařízení (počítače, tabletu, smartphonu nebo jiného zařízení), typ používaného prohlížeče stánky, lokalita odkud uživatel přistoupil, počet návštěv uživatele a čas strávený na stránce, počet aktuálně přítomných uživatelů, počet zobrazení stránek nebo přihlášených uživatelů a jak uživatelé stránku využívají a jak se na ní pohybují. Tyto soubory nezaznamenají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky. Další soubory „Cookies“ umožnují uživateli navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé informace, např. ke „vzpomenutí“ na poslední aktivity uživatele na internetových stránkách, pro vlastní uživatelské pohodlí např. při vkládání uživatelského jména a hesla a nastavení aplikací možností na portálu. Cookies také slouží k identifikaci použitého počítače.

Informace které provozovatel získá prostřednictvím souborů „Cookies“ nejsou informace, na základě kterých je možné uživatele identifikovat.

Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, hard disku nebo jiném paměťovém zařízení uživatele. Pokud uživatel nechce soubory cookies používat, tak musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušné nastavení. Nicméně, zakázání nebo odstranění cookies, může mít za následek nedostupnost některých funkcí a vlastností portálu premiuminzerce.cz

Uživatel, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, tabletu či smartphonu souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Níže je uvedeno několik linků na konfiguraci nastavení cookies v nejznámějších prohlížečích:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

 

Google Chrome

 

Opera

 

Více informací o Cookies:

www.youronlinechoices.com

 

www.aboutcookies.org

 

www.allaboutcookies.org

 

9. Přidání videa

Na stránkách Premiuminzerce.cz mohou uživatelé vkládat videosoubory prostřednictvím služby Youtube společnosti Google.

Zde najdete podmínky poskytování služeb Youtube a zásady ochrany osobních údajů Google.

Odebrání přístupu třetích stran k přístupu k údajům na vašem uživatelském účtu lze provést zde.

 

 

10. Sociální tlačítka

Na těchto stránkách se mohou zobrazovat FB tlačítka "Like", tzv. Sociální pluginy poskytované sociální sítí facebook.com, provozované společností Facebook, Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook"). Jednotlivé soiální pluginy jsou idenfitikovatelné pomocí tlačítka to se mi líbí nebo pomocí loga Facebook. Úplný seznam pluginů Facebook naleznete na adrese: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud se na naší stránce nachází takový sociální doplněk (sociální plugin) a vy ji navštívíte, tak váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Facebooku a umožní společnosti Facebook přijímat informace o tom, že jste se dostali na příslušnou stránku našeho portálu s vaší IP adresou.

Pokud klepnete na FB Like" tlačítko, zatímco jste přihlášeni na Facebooku, obsah naší stránky může být propojen s vašim profilem na Facebooku. Proto pokud jste přihlášeni na Facebooku, tak vaše návštěva může/lzebýt přiřazena k vašemu účtu/profiluna Facebooku. Upozorňujeme, že nemáme poznatky, jaké údaje jsou shromažďovány a využívány FB. Pro více informací prosím navštivte Facebook Ochrana soukromí: http://facebook.com/policy.php

 

Pokudjste členem  Facebooku  a nechcete aby Facebook  připojil  údaje ovaší návštěvě  na  našich webových stránkách  se svýmičlenskými  daty na Facebooku, odhlaste se od  Facebook  před vstupem  na naše webové stránky.

Pokud uživatel používá jakékoliv sociální sítě, tak takové sociální sítě mohou vědět, že navštěvujete nebo používáte tuto stánku. Upozorňujeme, že nemáme poznatky, jaké údaje jsou shromažďovány, a využívány jakékoliv nyní známe sociální sítě, kterou uživatel využívá nebo později vyvinuté. Pokud jste členem jakékoliv sociální sítě doporučujeme si prostudovat její zásady ochrany soukromí.

11. Google AdSense

 

Na portálu Premiuminzerce.cz se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje o návštěvách uživatele (nikoli však e-mailovou adresu, jméno, adresu a telefonní číslo) těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na služby a zboží, které Uživatele zajímá.

Pokud se uživatel chce více dozvědět o postupech a dalších informací ohledně zabránění využívání uvedených údajů těmto společnostem, zvolte tento odkaz.

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na těchto stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto stránkách a dalších stránkách internetu.

Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Googlez používání souborů cookie DART odhlásit.

Tato webová stránka používá službu Google AdSense, včetně reklamy poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Adsense používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu užívání této stránky. Google AdSense také využívá web baecons (neviditelnou grafiku). Prostřednicvým web baecons lze analyzovat informace, jako je například návštěvnost a provoz na portálu. Informace vygenerované souborem cookie, webovými baecony o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) a zobrazení reklamy jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google může také poskytnout tyto informace svým partnerům. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jinými daty, která má k dispozici od vás. Uživatel může zabránit používání cookies volbou v příslušném nastavení svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

 

Více informací jak Google využívá soubory cookie najdete zde

 

12. Geolokační údaje

Jsou to údaje, které přesně identifikují GPS souřadnice (nebo adresní bod) konkrétního místa. Pokud na portálu taková funkce existuje, tak z takzvaných logů odečítáme Vaši polohu při přihlášení v případě, že sami povolíte aktuální polohu, nebo jinou polohu, kterou nastavíte. Tuto funkci můžeme využívat na našem portálu, abychom Vám mohly nabídnout výpisy inzerátů podle Vaší aktuální polohy, nebo nastavené polohy uživatelem a tak mohly nabídnout kontakt na ně ve vaší blízkosti. (např. Například pokud uživatel hledá byt k pronájmu v Brně v okolí 20 kilometrů, tak chceme zkvalitňovat naše služby a nabídnout uživateli pouze dostupné inzeráty v jeho lokalitě. Třetí strany / aplikace / programy mohou využívat tyto informace pokud je návštěvník / uživatel portálu Premiuminzerce.cz nezakáže ve svém zařízení nebo prohlížeči. Pokud uživatel nechce Gelokační údaje (zjišťování polohy) používat, tak musí ve svém zařízení vybrat příslušné nastavení a zakázat zjišťování polohy. Uživatel, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, tabletu či smartphonu souhlasí se zjišťováním polohy našim portálem, společností Google Inc., třetími stranami, ostatními internetovými stránkami a aplikacemi.

 

13. Google Maps / Google Earth

Používáním našeho portálu souhlasíte podmínkami služby Mapy Google / Google Earth nebo jiných služeb společnosti Google (včetně podmínek zásad ochrany osobních údajů Google) více informací zde. Používání naších stránek poskytujete hypertextové odkazy na obě webové stránky (na náš portál a také na stránku společnosti Google), pokud se na stránce na našem portálu zobrazuje mapa společnosti Google nebo využíváte/zadáváte například jakkoliv aktuální polohu, adresu, zemi, geolokační údaje, geografické souřadnice, navigaci, pokyny k jízdě nebo vkládáte inzerát, apod. nebo jakkoliv / kdykoliv zobrazujete / zadáváte / používáte data služby Mapy Google.

 

Pomocí služby Mapy Google zobrazujeme na našem portálu mapu (společnosti Google) na které se mohou nacházet informace o vloženém inzerátu (a také inzeráty ostatních uživatelů), fotografií, s textem vám i široké veřejnosti po celém světě nebo poskytujeme pomocí služby Mapy Google vyhledat ostatním uživatelům po celém světě váš inzerát prostřednictvím zadání např. polohy, adresy nebo geolokačních údajů a souřadnic. Nebo službu Mapy Google může uživatel použít k uživatelskému pohodlí, např. při vkládání inzerátu / používání portálu. Prostřednictvím rozhraní Mapy Google získáte vy a ostatní uživatelé obsah od společnosti Google a našich partnerů nebo od nás. Společnost Google uloží jak informace, které jste zadali, tak i informace o stránce, kterou jste prohlíželi / použili po použíti služby Mapy Google. Používáním služby Google Mapy ( zjišťování polohy, API údaje, geolokační údaje, geografické souřadnice, navigace, pokyny k jízdě, apod.) souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google a třetích stran a aplikací. Uživatel, který využívá služby Google Mapy / Google Earth (např. při vkládání inzerátu, zjišťování polohy, API údaje, geolokační údaje, geografické souřadnice, navigace, pokyny k jízdě, nebo při použití obdobné služby na portálu, apod.), nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, tabletu či chytrém telefonu nebo internetovém prohlížeči souhlasí se zpracováním údajů, společností Google Inc., třetími stranami, ostatními internetovými stránkami a aplikacemi.

 

 

 

14. Tření strana / externí webové stránky

Mějte prosím na paměti, že jiné webové stránky a další uživatelé internetu mohou shromažďovat nějaké osobní informace (např. vaše obrázky, texty, e-mailové adresy, telefonní čísla), jako je např. vaše e-mailová adresa, která je zveřejněna na webových stránkách Premiuminzerce.cz. To vzhledem k přirozené propojenosti internetu. Naše zásady ochrany údajů se vztahují pouze na Premiuminzerce.cz a nepokrývají externí webové stránky, ani se nevztahují na vnější činnosti uživatelů a důsledky vyplývající poté. Premiuminzerce.cz může nabízet uživatelům možnost komunikovat s uživateli portálu Premiuminzerce.cz pomocí kontaktního formuláře u příslušného inzerátu - Kontaktujte tohoto inzerenta. Tím se může bránit třetím stranám shromažďováním osobních údajů uživatelů. Nicméně, e-mailové adresy, tel. čísla, které jsou publikovány otevřeně v samostatném textu inzerátu, nebo kontaktu nejsou pokryty touto funkcí „zabezpečení“. Pokud portál Premiuminzerce.cz nenabízí možnost komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře - Kontaktujte tohoto inzerenta, tak jsou všechny údaje v inzerátu (emailové adresy, telefonní čísla, adresa, lokalita, informace, texty, data, apod.), které uživatel uvedl v inzerátu na Premiuminzerce.cz veřejné. Provozovatel portálu Premiuminzerce.cz není povinen nabízet na portálu Premiuminzerce.cz komunikaci mezi uživateli prostřednictvím kontaktního formuláře v inzerátu.

 

Vaše aktivity na našem portálu mohou být zobrazeny na internetu jako průvodce spolu s vaším jménem a fotografií, textem ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo jinde na webových stránkách a reklamách na internetu.

15. Jak dlouho takové data zpracováváme?
Údaje nebudou zpracovávány déle než pro účel, pro který byly shromážděny.
Pokud jste souhlasili, vaše data budou zpracovávána, dokud neodvoláte souhlas s jejich zpracováním.

Pokud jste vytvořili účet, vaše údaje budou zpracovány, dokud účet neodstraníte.

Pokud je nákup služby na portálu uskutečněn (např. zvýraznění inzerátu, apod.) tak na základě stávajících právních ustanovení, budou údaje zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, např. pro účetní a daňové účely nebo mohou být zpracovány pro jiné právní důvody.
Pokud se na stránce vyskytuje Chat, tak vaše data budou zpracovávána, dokud neodvoláte souhlas se zpracováním nebo smazáním účtu.

16. Jakou kontrolu máte o tom jaké data jsou zpracovávány?

 Jestliže jsou vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. To neovlivňuje zpracování, dokud svůj souhlas neodvoláte. Jediným zdrojem dat, který máme je, když jej nám uživatel výslovně poskytne. (např. při registraci na portálu Premiuminzerce.cz).

17. Právo přístupu
Naši uživatelé mají přístup ke všem datům uloženým na portálu premiuminzerce.cz, a to tak, že přejdou do sekce "Můj účet" (po přihlášení k portálu)

 

18. Právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, kopii dat, přenos dat nebo odvolání souhlasu nebo námitku
Pokud chcete něco ve vašich datech změnit, nebo vymazat, tak nás stačí kontaktovat na adrese support(at)premiuminzerce.cz, zpracujeme všechny vaše dotazy (v případě smazání v zákonných lhůtách). Osobní údaje poskytnuté společnosti Rushingit.com s.r.o. mohou být kdykoliv vymazány za předpokladu, že takové informace nejsou/nebyli potřebné pro běžnou transakci jakoukoliv formou, nejsou potřebné k používáni portálu a využívání služeb, nebo nejsou zákonně požadovány pro úschovu nebo pro jinou formu. Pokud jste udělili povolení k přenosu osobních údajů třetí osobě, můžete toto oprávnění kdykoli zrušit nebo odvolat. Informace týkající se veškerých osobních údajů na Premiuminzerce.cz lze poskytnout na vyžádání a bezplatně. Máte možnost požádat o případné opravy chybných a dlouhodobých údajů v kterémkoliv okamžiku.

 

a) Váš souhlas se zpracováním můžete odvolat, omezit prostřednictvím zaslání e-mailu na výše uvedenou adresu. Samozřejmě, že takové odvolání souhlasu je nutné odeslat z Vašeho registračního uživatelského e-mailu, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy. Pokud odvoláte souhlas u provozovatele portálu (tj. Rushingit.com s.r.o.) tak nebude po okamžiku odvolání souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené ve Vámi uděleném souhlasu. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

b) V případě že chcete vaše údaje přenést/kopírovat

Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu e-mailem na váš registrační mail. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích (např. při registraci).

19. Právo podat stížnost

Pokud si myslíte, že vaše data jsou zpracovávána nelegálně, máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů odkaz zde.

 

20. Odpovědný orgán

Otázky týkající se soukromí by měly být adresovány na support(at)premiuminzerce.cz

 

 

 

Seznam symbolu a zkratek:

(at) [@] - Anglicky zavináč - @ - používá se v e-mailové korespondenci.

IP - Internetový protokol - IP adresa.

URL - z anglického spojení - Uniform Resource Locator - použití k identifikaci dokumentů na internetu - URL Premiuminzerce.cz je - http://premiuminzerce.cz/

FB - Facebook

FB tlačítka "Like" - FB tlačíto, tlačíta "líbí se mi"

 

 

 

 

 

Práce  Informační technologie   Administrativa   Stavebnictví   Strojírenství  Gastronomie  Výroba a průmysl  Potravinářský průmysl Prodej a obchod

Reality - Byty  ProdejGarsonkaByty 1+1,1+kk na prodej, Byty 2+1, 2+kk na prodej, Byty 3+1, 3+kk na prodej4+1, 

Pronájem - GarsonkaByty 1+1,1+kk k pronájmu, Byty 2+1, 2+kk k pronájmu, Byty 3+1, byty 3+kk k pronájmu, 4+1, Pokoje k pronájmu

Domy  Na prodejRodinné domy na prodej, Obytné domy, Vily na prodej, Dřevostavby na prodej, Nízkoenergetické domy 

Domy k pronájmuRodinné domy k pronájmu, Obytné domy, Vily k pronájmu, Dřevostavby, Nízkoenergetické domy

Pozemky   Pozemky pro komerční výstavbu, Stavební pozemky, Zemědělská půda, Les, Trvalý travní porost, Zahrada

Další nemovitosti  Na prodej  Chaty na prodej, Garáže, Historické nemovitosti, Farmy a statky, Rybníky, Další

Další nemovitosti k pronájmu  Chaty k pronájmu, Garáže, Historické nemovitosti, Farmy a statky, Rybníky, Další

Auto   doplňkyPneumatiky, kolaLetní pneumatikyZimní pneumatikyKola na auto, , AutorádiaGPS navigaceNáhradní dílyAutomobilové příslušenství

Moto   MotocyklyMoto doplňkyHelmy na motorkuOblečení a obuv na motorkuNáhradní díly na motorkyOstatní vybavení na motorky

Lodě   Motorové lodě a člunyPlachetniceKatamarányHausbotyDřevěné lodě a člunyNafukovací člunyLodní motory, přívěsné motory, Doplňky

Oblečení   Pánské OblečenísvetrykošileDámské OblečenísvetryhalenkytunikyDětské OblečeníDívčí oblečeníchlapecké oblečenídětské doplňky

Nábytek  Skříně, KomodyStolyŽidleKřesla a gaučeSedačky, PohovkyObývací stěny a sestavyPosteleKuchyně, Kuchyňské linkyDekorace & Bytové doplňky

Elektro   PC Bazar  Notebooky, PC, Počítače, Tablety, Spotřební ElektronikaTelevize, Fotoaparáty, VideokameryMobily, 

Domácí spotřebičeLedničky, Mrazáky, Sporáky a troubyKávovary a Espressa, MikrovlnkyPračkyKlimatizace, Vysavače

Sport   Letní sportovní potřeby, elektro koloběžky, kolobežky, golfZimní sportovní potřebyLyžeSnowboard, Hokej,  Ostatní Sportovní Potřeby

Jízdní kolaHorská kolaSilniční kola a gravel kolaTrekingová kolaMěstská kolaElektrokolaCyklistické oblečeníSportovní oblečení

LyžeSjezdové lyžeLyžáky Lyžařské hůlkyLyžařské helmyBěžkyBoty na běžkySkialpinistické lyžeFreeridové lyžeFreestyle lyže

Sportovní oblečení Lyžařské oblečeníOblečení na běžkyOblečení na snowboardOblečení na skialpinismusOstatní zimní sportovní oblečení

StrojeTextilní strojeTiskařské strojeDřevoobráběcí strojeČistící strojePotravinářské strojeKovoobráběcí strojeStavební strojeZemědělské stroje

Zemědělská technikaVybavení provozovenSkladové stroje a technikaGenerátoryMotory

Dům a zahrada  - Sekačkymalotraktory a kultivátorytechnika na sníhzahradní foukače a vysavače,  zahradní nábytekbazény a vířivky

Hudební nástroje   Dechové nástrojeBicí nástrojeSmyčcové nástrojeStrunné nástrojeKlávesové nástrojeNástroje ostatníNástroje doplňky

Zvířata   Psi, TeriéřiToy teriéřiJezevčíciPsi z útulkuUbytování psůVýcvik psůKočky, Koně, Hříbata, Koně potřebyPtactvo, Papoušci, PtáciTerarijní zvířata

KurzySlužby Stavebnictví, ŘemeslaZedník, Malíř-natěrač, Obkladač, dlaždičPokrývač,  Instalatér, TruhlářČalouníkZámečníkKácení stromů

KnihyMotivační knihyrozvoj osobnostidetektivkycestováníkuchařkyknihy pro ženyknihy pro mužeučebnicečasopisydětská literatura

OstatníStarožitnostisběratelstvíobrazyumělecké předmětyznámkymodelářstvískleněné předmětykeramické předmětydřevěné předmětyostatní

 

Inzerce v Praze - Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha - Běchovice, Praha - Benice, Praha - Březiněves, Praha – Čakovice, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha Dolní Měcholupy, Praha Dolní Počernice, Praha Dubeč, Praha – Klánovice, Praha – Koloděje, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha – Křeslice, Praha – Kunratice, Praha – Libuš, Praha – Lipence, Praha – Lochkov, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Nedvězí, Praha – Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha – Řeporyje, Praha – Satalice, Praha – Šeberov, Praha – Slivenec, Praha – Štěrboholy, Praha – Suchdol, Praha – Troja, Praha – Újezd, Praha – Velká Chuchle, Praha – Vinoř, Praha – Zbraslav, Praha - Zličín

Inzerce ve Středočeském kraji - BenešovBerounKladnoKolínKutná HoraMělníkMladá Boleslav, NymburkPraha-východPraha-západPříbramRakovník
Inzerce v Jihočeském kraji - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Soběslav, Milevsko, Volyně, Dačice, Borovany
Inzerce v Plzeňském kraji - Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-severRokycany, Tachov, Nepomuk, Nýrsko, Dobřany, Stod, Bor, Nýřany, Měčín, Sušice
Inzerce v Karlovarském kraji - Cheb, Františkovy Lázně, Mariánské LázněKarlovy Vary, Sokolov, Toužim, Nejdek, Kraslice, Ostrov, Lázně Kynžvart, Rotava, Horní Slavkov

Inzerce v Ústeckém kraji - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec, Litoměřice, Žatec, Bílina, Roudnice nad Labem, Litvínov, Štěstí

Inzerce v Libereckém kraji- Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Tanvald, Železný Brod, Doksy, Turnov, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Frýdlant
Inzerce v Královéhradeckém kraji - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Nové Město nad Metují, Jaroměř, Vamberk, Chlumec nad Cidlinou
Inzerce v Pardubickém kraji - Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Žamberk
Inzerce v kraji Vysočina - Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Humpolec, Moravské Budějovice, Chotěboř, Velké Meziříčí
Inzerce v Jihomoravském kraji - Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Veselí nad Moravou, Kyjov, Mikulov, Bučovice, Blansko
Inzerce v Olomouckém kraji - Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Hranice, Lipník nad Bečvou, Tovačov, Kojetín, Šternberk, Uničov, Litovel, Mohelnice
Inzerce v Moravskoslezském kraji - Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město, Český Těšín, Havířov, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice
Inzerce ve Zlínském kraj - Kroměříž, Hulín, Holešov, Uherské Hradiště, Staré Město, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Napajedla, Luhačovice, Uherský Brod, Slavičín, Vizovice, Velké Karlovice, Brumov Bylnice, Fryšták, Slušovice, Valašské Klobouky, Bystřice pod Hostýnem, Chropyně, Uherský Ostroh, Hluk, Bojkovice, Valašské Meziříčí

           

          

        

zde může být vaše reklama

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Inzerce na tomto webu podléhá zpoplatnění v určitých kategoriích a doplňkových službách - ceník je uveden v dolní liště v položce Informace. Více informací....

Pro souhlas potvrďte tlačítkem.